Holiday Palace มือถือ เกมส์พนันออนไลน์ OCZ

Holiday Palace มือถือ ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 6 พฤษภาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — OCZ Technology Group, Inc. (Nasdaq:OCZ) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลิดสเตทไดรฟ์ประสิทธิภาพสูง

(SSD) และโมดูลหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสที่สี่และสิ้นปีงบประมาณ 2553 สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 Ryan Petersen, CEO, Kerry Smith, CFO และ Art Knapp รองประธานฝ่ายการเงินจะนำเสนอผลประกอบการทางการเงินของบริษัททางโทรศัพท์

ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมการโทรได้ที่ 888-298-3511 หรือ 719-457-2640 กรุณาโทรเข้ามา 15 นาทีก่อนการโทรเพื่อรักษาความปลอดภัย การประชุมทางโทรศัพท์จะถูกเก็บไว้เพื่อ

เล่นซ้ำจนถึงวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2010 เวลาเที่ยงคืน หากต้องการเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ที่เก็บไว้ โปรดกด 719-457-0820 หรือ 888-203-1112 และป้อนรหัสผ่านเล่นซ้ำ 9747535

เว็บคาสต์เสียงสดของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้โดยไปที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ OCZ ที่www.ocztechnology.comซึ่งจะถูกเก็บถาวรเพื่อเล่นซ้ำ โปรดเชื่อมต่ออย่างน้อย 15 นาทีก่อนการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการเชื่อมต่อ

OCZ Technology Group, Inc. (“OCZ”) ซึ่งก่อตั้งในปี 2545 เป็นผู้นำในการออกแบบ การผลิต และจัดจำหน่ายไดรฟ์โซลิดสเตต (SSD) ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ และส่วน

ประกอบคอมพิวเตอร์ Holiday Palace มือถือ ได้สร้างความเชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำความเร็วสูงเพื่อเป็นผู้นำในตลาด SSD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แข่งขันกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบแม่เหล็ก (HDDs)

แบบหมุนได้ SSD เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า สร้างความร้อนน้อยกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า HDD ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอย่างมาก นอกจากเทคโนโลยี SSD แล้ว OCZ

ยังนำเสนอส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานระดับองค์กร ตลอดจนโซลูชั่นเกมคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า สำหรับข้อมูล

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความคาดหวังในอนาคต และด้วยเหตุนั้นจึงเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่ง

อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ OCZ Technology Group, Inc. แตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า . ในบริบทนี้ คำต่างๆ เช่น “จะ”

“จะ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ควร” หรือคำและวลีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ มักจะระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นในนามของ OCZ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของ

OCZ อาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยอมรับ

ของตลาดต่อผลิตภัณฑ์ของ OCZ และความสามารถของ OCZ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในสภาพแวดล้อม

เศรษฐกิจมหภาคทั่วไปเช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมที่ให้บริการ OCZ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการ

เนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ

ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไปอื่นๆ ได้

อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำไตรมาสของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2010 การยื่นมี

ทั้ง ที่ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ

OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอก

สำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไปอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัย

เสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำไตรมาสของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ รวมถึงการผลิตคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิม

และออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ ความสามารถของ OCZ ในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการ

ด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไปอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำไตรมาสของ

OCZ ในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ ความสามารถในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่า

ขนส่ง และความสามารถของ OCZ ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไปอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำไตรมาสของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ

SEC เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่ ความสามารถในการจัดการวัสดุและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงต้นทุนชิปวงจรรวมและค่าขนส่ง และความสามารถของ OCZ

ในการสร้างเงินสดจากการดำเนินงาน จัดหาเงินทุนภายนอกสำหรับการดำเนินงาน และจัดการความต้องการด้านสภาพคล่อง เงื่อนไขและปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินทั่วไปอื่นๆ ได้

อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใน “หัวข้อ 1A – ปัจจัยเสี่ยง” ในส่วนที่ II ในรายงานประจำไตรมาสของ OCZ ในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2010 การยื่นมีทั้ง ที่www.sec.govรวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ OCZ ที่www.ocztechnology.com OCZ ไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

NEW YORK, นิวยอร์ก – (มาร์เก็ตไว – 6 พฤษภาคม 2010) – The Venture Capital ในการประชุมสุดยอดการศึกษา 2010 ( http://www.venturecapitalineducationsummit.com ) ที่จะจัดขึ้นที่อาคาร IAC ในนิวยอร์กซิตี้วันที่ 8 มิถุนายนTHและ 9 วันที่ประกาศในวันนี้โทรสำหรับข้อเสนอที่จะเข้าร่วมใน

การเปิดตัวใหม่ของ “การศึกษานวัตกรรมตู้โชว์.” งาน Showcase จะจัดเตรียมกลุ่มบริษัทระยะเริ่มต้นสิบกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งพร้อมที่จะสร้างชื่อเสียงในภาคการศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสหายากที่จะนำเสนอบริษัทของตนต่อผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด ซึ่งจะรวมถึงผู้ร่วมทุนและผู้นำที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมการศึกษา

เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับ Showcase บริษัทจะต้องเป็นองค์กรระดับพรีซีรีส์ A ที่แสดงให้เห็นถึงแรงดึงดูดของตลาดและกำลังปรับใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ บริษัทต่างๆ จะ

ได้รับการคัดเลือกผ่านขั้นตอนการสมัครซึ่งจะตัดสินโดยตัวแทนจากองค์กรเจ้าภาพของ Summit ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนอิสระชั้นนำ Berkery Noyes และ Startl ซึ่งเป็นองค์กรไม่

แสวงหาผลกำไรที่นำการลงทุนมาสู่นวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ บริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสนใจสมัครเข้าร่วม Education Innovators Showcase สามารถสมัครได้ที่www.wizehive.com/apps/display/startl3ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2010

บริษัท ร่วมทุนในการศึกษา Summit 2010คือการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อบำรุงนวัตกรรมในการศึกษาโดยการเชื่อมต่อขั้นต้นทุนกับแนวโน้มภาคการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการศึกษา

บริษัท ฉุกเฉิน การประชุมสุดยอดในปีนี้จะรวบรวมกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และนักลงทุน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ K-12 และภาคการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างสะพานเชื่อมที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างชุมชนการลงทุนในระยะเริ่มต้นกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การศึกษา . นักลงทุนในระยะเริ่มต้นที่สนใจในพื้นที่การศึกษาจะมีโอกาสดึงดูดผู้นำและบริษัทที่มีอิทธิพลจากอุตสาหกรรมการศึกษาในการสำรวจหัวข้อต่างๆ ได้แก่ :

โปรแกรม Summit จะเริ่มต้นด้วยการสนทนาโดย Bruce Nussbaum ศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ Parsons New School of Design and Contributing Editor

ของBloomberg BusinessWeekและ Tim Brown ประธานและ CEO ของ IDEO ส่วนการประชุมอื่นๆ จะนำโดยสมาชิกของชุมชนการลงทุน ผู้ประกอบการด้านการศึกษาและผู้บริหาร

มูลนิธิและสถาบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง การรวมตัวจะรวบรวมนักลงทุนร่วมลงทุน นักลงทุนเทวดา ผู้ใจบุญเพื่อสังคม และนักลงทุนภาคเอกชน ร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร มูลนิธิ และนักนวัตกรรมอื่นๆ ในตลาดการศึกษาระดับ K-20

ผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ของ Venture Capital in Education Summit 2010 ได้แก่ Hogan Lovells, Scholastic และ CSG|PR พื้นที่มีจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่http://www.venturecapitalineducationsummit.comหรืออีเมล์เราที่event@berkerynoyes.com หรือจะนำไปใช้เพื่อการศึกษานวัตกรรมตู้โชว์กรุณาเยี่ยมชมwww.wizehive.com/apps/display/startl3

Berkery Noyes เป็นหนึ่งในบริษัทควบรวมและควบรวมกิจการที่มีชื่อเสียง ซึ่งให้บริการแก่อุตสาหกรรมการศึกษาและข้อมูล โดยได้เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมมากกว่า 400 รายการตั้งแต่เริ่มก่อ

ตั้ง ธุรกรรมด้านการศึกษาล่าสุด ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ Northcentral University ของ Rockbridge Growth Equity, การเข้าซื้อกิจการ Excelsior Software ของ KUE

Digital, การเข้าซื้อกิจการ Ex Libris ของลีดส์ และการซื้อกิจการ Interwrite Learning ของ eInstruction ลูกค้าของ Berkery Noyes ได้แก่ บริษัทเอกชนที่กำลังมองหา

ผู้ซื้อ บริษัทข้อมูลระหว่างประเทศรายใหญ่ส่วนใหญ่ และบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทในการค้นหา วิเคราะห์ และเจรจาต่อรองกับผู้สมัครเข้าซื้อกิจการ และในการจัดการการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.berkerynoyes.com

Startl เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่อุทิศตนเพื่อเร่งการเติบโตของนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงวิทยาลัย ทั้งในและนอกห้องเรียน มุ่งเน้นไปที่การเร่งผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป

ด้วยคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาและตลาดการเรียนรู้ Startl รับสมัครนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด และช่วยให้พวกเขาสร้างการเริ่มต้นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืนทางการเงิน . Startl ได้รับเงินทุนขั้นต้นจากมูลนิธิ John D. & Catherine T.

MacArthur Foundation มูลนิธิ William and Flora Hewlett มูลนิธิ Bill and Melinda Gates มูลนิธิ WK Kellogg และมูลนิธิ Lumina สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.startl.org

นิวยอร์ก, 6 พฤษภาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Total Apparel Group, Inc. (“TAG” หรือ “บริษัท”) (Pink Sheets:TLAG) ผู้จัดจำหน่ายหลักและผู้ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของตลาดในตราสินค้า หมวดเครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ ประกาศในวันนี้ว่าเป็นหัวข้อของบทความเด่นในวารสาร

SportsBusiness Journal ชั้นนำของอุตสาหกรรม (www.sportsbusinessjournal.com ) บทความเรื่อง “บริษัทเครื่องนุ่งห่มพยายามช่วยให้ฟีฟ่าก้าวเข้ามาในฐานะแบรนด์ไลฟ์

สไตล์” ตีพิมพ์ในฉบับวันที่ 3-9 พฤษภาคม และมีจำหน่ายทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์สำหรับสมาชิก 17,000 รายของสิ่งพิมพ์และผู้ชมรวมกว่า 54,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา .หากต้องการดูบทความ ให้คลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้หรือคัดลอกและวางลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ: http://tapginc.com/tag_sbj_article_5-3-2010.pdf

“การประมาณการในแง่ดีที่สุดระบุว่าผู้ชมสะสม 26 พันล้านคนจะรับชมการแข่งขัน FIFA World Cup ในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยอาจมีการปรับจูนเกมชิงแชมป์เพิ่มขึ้นอีกเป็นพันล้านในวันที่ 11 กรกฎาคม

“ในขณะที่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของเครื่องแต่งกายสำหรับการแข่งขัน FIFA World Cup ในสหรัฐอเมริกา Total Apparel Group ในนิวยอร์กไม่สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะและมากกว่านั้นว่างานดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบรนด์ FIFA ที่จะเป็น มากกว่าผู้ขายสี่ปี

“สิ่งที่เรากำลังดูอยู่คือสิ่งที่เป็นเครื่องแต่งกายแนวไลฟ์สไตล์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬา เช่น ลาคอสท์หรือโปโล” เจนอน คอสท์ลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TAG กล่าว ‘คุณลองดูว่าไนกี้ พูม่า และอาดิดาสมีขนาดเท่าไหร่ – พิจารณาถึงความนิยมของฟุตบอลและ ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องใช้'”

ยินดีต้อนรับสู่โททัล แอพพาเรล กรุ๊ป หากต้องการเพิ่มลงในรายชื่ออีเมลนักลงทุนของ Total Apparel Group โปรดส่งอีเมลถึง justin.davis@cirrusfc.com พร้อม TLAG ในหัวเรื่อง

Total Apparel Group, Inc. (แผ่นสีชมพู:TLAG) (www.tapginc.com ) ตั้งเป้าที่จะเป็นพันธมิตรด้านการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ การจัดการแบรนด์ และการพัฒนาการค้าปลีก

สำหรับแบรนด์กีฬา ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียงใน US TAG เมื่อเร็วๆ นี้ TAG ได้ก้าวกระโดดสู่ความโดดเด่นระดับโลกด้วยการเลือกเป็น Master Distributor ของ FIFA

อย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์TMและ FIFA World Cup TM เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 104 ปีที่ FIFA TM – องค์กรปกครองฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

– กำลังเปิดตัวคอลเลกชันสินค้าอย่างเป็นทางการ และ FIFA TMได้แต่งตั้ง TAG เป็นทูตอย่างเป็นทางการไปยังสหรัฐอเมริกาในปีที่นำไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2010 ที่ทำกำไรได้

ข้อมูลในที่นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินของเราในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้

จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคต ระดับของ กิจกรรม

ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อความเหล่านี้

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งในบางกรณี ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจและมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

ผลลัพธ์จริง ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ สะท้อนมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง

ความไม่แน่นอน และสมมติฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผล ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมี

ข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผล ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูล

ใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์การเติบโต และสภาพคล่อง เราถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือเพื่อปรับปรุงเหตุผล ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัท

จากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาด

การณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม ที่เก็บข้อมูลที่

ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ปี 1995 ปกป้องบริษัทจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ

บัฟฟาโลใหม่ มิชิแกน–(Marketwire – 6 พฤษภาคม 2010) – Four Winds Casino Resort ปลายทางการเล่นเกมชั้นนำในมิดเวสต์ ยินดีที่จะประกาศว่าจะมอบรางวัล Maserati

GranTurismo™ ใหม่ มูลค่ากว่า $130,000 และส่วนแบ่ง 18,000 ดอลลาร์ในเดือนพ.ค. Four Winds Casino Resort ยังจัดการแข่งขันแบล็คแจ็ครายเดือนและการแข่งขัน Texas Hold’em หกรายการทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ มีผู้ได้รับรางวัลมากกว่า 118,000 ดอลลาร์ในแจ็กพอต W Club ในเดือนเมษายน

ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2010 สมาชิก W Club จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากรายชั่วโมงระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 22.00 น. ทางตะวันออกเพื่อชิง Maserati GranTurismo

และส่วนแบ่ง 18,000 ดอลลาร์ Maserati GranTurismo มีเครื่องยนต์ 4.7 ลิตร V8 และรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยว ภาพวาดสำหรับรถจะจัดขึ้นเวลา 22.00 น. สมาชิก W Club

สามารถรับสิทธิ์เข้าใช้ฟรี 1 ครั้งทุกวันจนถึงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม โดยไปที่ W Club Players Club ผู้เล่นสามารถรับรายการเพิ่มเติมโดยการเล่นสล็อตหรือเกมบนโต๊ะด้วยการ์ด W Club Players Club ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ W Club ภายในคาสิโน

Four Winds Casino Resort เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบล็คแจ็ครายเดือน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของทุกเดือน การลงทะเบียนเริ่มต้นเวลา 17:30 น. การซื้อเข้า $60 จะไปสู่เงินรางวัลรวม ซึ่งอาจเป็นเงินสดมากกว่า $5,000 โดยอิงจากทัวร์นาเมนต์เต็มรูปแบบ

Four Winds Casino Resort ยังจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ Texas Hold’em ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ในห้องโป๊กเกอร์ World Poker Tour® Poker ข้อมูลกำหนดการและการจ่ายเงิน

ในช่วงเดือนเมษายน เงินสดมากกว่า 118,000 ดอลลาร์ถูกมอบให้กับสมาชิก 204 W Club ผ่านแจ็คพอต W Club ของ Four Winds Casino Resort ซึ่งสุ่มแจกให้กับผู้เล่นโดยใช้

การ์ด W Club ของพวกเขาการจองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Four Winds คาสิโนรีสอร์ทหรือสำรองที่นั่งกรุณาโทร 1-866-4WINDS1 (866-494-6371) หรือเยี่ยมชมwww.fourwindscasino.com

SANTA CLARA, Calif., May 6, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Rovi Corporation (Nasdaq:ROVI) ประกาศในวันนี้ว่ามีรายได้ 130.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกปี 2553

เทียบกับ 111.2 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2552 ในไตรมาสแรกของปี 2553 GAAP net รายรับอยู่ที่ 68.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 41.5 ล้านดอลลาร์สำหรับ

ไตรมาสแรกของปี 2552 รายได้ในไตรมาสแรกปี 2553 รวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ 108.5 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิปรับลดตาม GAAP ต่อหุ้นสามัญสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 0.64 ดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนต่อหุ้นสามัญที่ 0.41 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2552

รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP อยู่ที่ 48.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2553 เทียบกับ 31.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2552 รายได้ต่อหุ้นสามัญที่

ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสแรกของปี 2553 อยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.31 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2552 รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงและรายได้ Pro Forma ต่อ

หุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วมีคำจำกัดความด้านล่างในหัวข้อ Non-GAAP หรือข้อมูล Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว การกระทบยอดระหว่างผลลัพธ์ GAAP pro forma และ Adjusted Pro Forma จากการดำเนินการมีอยู่ในตารางด้านล่าง

Fred Amoroso ประธานและซีอีโอของ Rovi กล่าวว่า “เราเสร็จสิ้นอีกหนึ่งไตรมาสที่ยอดเยี่ยม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2010 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2009

และด้วยการวัดผลกำไรที่เติบโตมากกว่ารายได้ในช่วงเวลาเดียวกัน” “นอกจากนี้ เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญหลายประการ รวมถึงการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมกับ Comcast ชนะ

ธุรกิจเริ่มต้นสำหรับ TotalGuide รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดที่เคยมีมา เสร็จสิ้นการตรวจสอบ IRS และได้รับการยืนยันการดำเนินงานสุทธิ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ขาดทุนและรีไฟแนนซ์หนี้ของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับความคืบหน้าที่เราทำ”

“ด้วยความแข็งแกร่งของผลประกอบการไตรมาสแรกของเรา เรากำลังเพิ่มทั้งรายรับในปี 2553 และรายได้ต่อหุ้นทั่วไปที่ปรับแล้วของเราประมาณการไว้ที่ 510 ล้านดอลลาร์ ถึง 540 ล้านดอลลาร์ และ 1.85 ถึง 2.05 ดอลลาร์ ตามลำดับ” เจมส์ บัดจ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินกล่าวเสริม เจ้าหน้าที่.

Rovi Corporation ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ GAAP หรือ Adjusted Pro Forma การอ้างอิงถึงข้อมูล Adjusted Pro Forma เป็นการวัดแบบ non-GAAP pro forma บริษัทได้จัดเตรียม

ข้อมูลทางการเงิน เกมส์พนันออนไลน์ เพื่อช่วยนักลงทุนในการประเมินการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตในลักษณะที่ฝ่ายบริหารประเมินการดำเนินงานดังกล่าว รายได้ Pro Forma ที่

ปรับปรุงแล้ว รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้ Pro Forma ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้ว เป็นการวัดผลเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่จำเป็น และไม่ได้นำ

เสนอตาม GAAP ข้อมูล Adjusted Pro Forma ไม่ได้ใช้แทนการวัดประสิทธิภาพใดๆ ที่ได้รับตาม GAAP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล pro forma พื้นฐานของ GAAP

รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) เสมือนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง สุทธิของภาษี การบวกกลับรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น การชดเชยตามส่วนของผู้ถือหุ้น

ดอกเบี้ยเงินสดที่บันทึกในหนี้แปลงสภาพตาม ASC 470-20 (เดิมเรียกว่า FSP APB 14-1) การปรับมูลค่ายุติธรรมระหว่างราคาขายต่อตลาดสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตรา

ดอกเบี้ย และการกลับรายการภาษีที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงเงินสำรอง รวมถึงรายการที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเปรียบเทียบซึ่งจำเป็นต้องบันทึกภายใต้ GAAP แต่บริษัทเชื่อว่าไม่ได้บ่ง

บอกถึงผลการดำเนินงานหลัก เช่น ธุรกรรม ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงและการรวม การปรับโครงสร้างและการด้อยค่าของสินทรัพย์ การชำระเงินให้กับผู้ถือบันทึกย่อ และสำหรับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว

กับการชำระหนี้ก่อนกำหนด ศาลได้จ่ายค่าธรรมเนียม ขาดทุนจากการออกจากกิจการร่วมค้า Guideworks และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายล่วงหน้าของ Gemstar บางอย่าง

เกมส์พนันออนไลน์ ในส่วนที่เกินกว่าเงินสำรองที่กำหนดไว้ในการบัญชีการซื้อ แม้ว่าค่าเสื่อมราคาจะไม่ใช่รายการเงินสด แต่จะรวมอยู่ในรายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะที่สมเหตุสมผลสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

ฝ่ายบริหารได้ใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ Gemstar-TV Guide International (“Gemstar”) ฝ่ายบริหารทำเช่นนั้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากเชื่อว่าการ

รวมผลการดำเนินงานของ Gemstar เฉพาะสำหรับช่วงเวลานับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จะทำให้มูลค่าเปรียบเทียบของผลลัพธ์จากปีก่อนหน้าลดลง ข้อมูล

ทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วของ Pro Forma จะถือว่าการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการทั้งหมดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2552 (รวมถึงการได้มาของ Gemstar และซอฟต์แวร์ เกม eMeta

นิตยสาร TV Guide เครือข่าย TVG เครือข่าย TV Guide และการขายกิจการ TV Guide Online) การหยุดดำเนินการและสายผลิตภัณฑ์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 นอกจากนี้ เครือข่าย TVG

รายได้ Pro Forma ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วคำนวณโดยใช้รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วและคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเลือกการเรียกหนี้แปลงสภาพเมื่อช่วยให้บริษัทซื้อหุ้นในหุ้นของตนเองได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อได้ ตลาดเปิด

ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินและตัดสินใจดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากรายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้ Pro

Forma ที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญ ฝ่ายบริหารใช้ Adjusted Pro Forma Income และ Adjusted Pro Forma Income Per Common Share เป็นการวัดที่ไม่รวมรายการ การจัดการ

ไม่ถือว่าเป็น “ต้นทุนหลัก” หรือ “รายได้หลัก” เมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอมาตรการทางการเงิน Adjusted Pro Forma พร้อมกับมาตรการ GAAP สำหรับ

มาตรการทางการเงิน Adjusted Pro Forma แต่ละรายการ การปรับปรุงดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้บริหาร ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางการ

เงินของบริษัทในรอบระยะเวลาการรายงานต่างๆ ได้มีความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น, เนื่องจาก Rovi Corporation ไม่ได้ซื้อธุรกิจตามวัฏจักรที่คาดการณ์ได้ ฝ่ายบริหารจึงไม่รวมค่าตัด

จำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้จากการได้มา ต้นทุนในการทำธุรกรรม และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและการรวมกลุ่ม เพื่อให้การประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทมีความสอดคล้องและ

มีความหมายมากขึ้น ฝ่ายบริหารยังไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของทรัพย์สิน, การชำระราคาประกัน, การสูญเสียจากการชำระหนี้, ค่าธรรมเนียมที่ศาล

มอบให้, การสูญเสียจากการออกจากกิจการร่วมค้า Guideworks, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายล่วงหน้าของ Gemstar บางส่วนที่เกินกว่าเงินสำรองที่กำหนดไว้ในการซื้อ

การบัญชีและกำไรจากการขายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้วยเหตุผลเดียวกัน ฝ่ายบริหารไม่รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกเนื่องจากเชื่อว่าการยกเว้นนี้มีความหมายสำหรับวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ

เช่นเดียวกับการยกเว้นผลลัพธ์จากธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะจัดเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกตาม GAAP ฝ่ายบริหารไม่รวมผลกระทบของค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเปรียบเทียบค่า

ใช้จ่ายในการดำเนินงานของงวดปัจจุบันกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงวดก่อน ๆ และเพื่อขจัดผลกระทบของรายการที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเนื่องจากเป็นไปตามประมาณการในวันที่ให้ทุน มีความ

คล้ายคลึงเพียงเล็กน้อยกับมูลค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในอนาคต การหมดอายุ การเลิกจ้าง หรือการริบค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้น และที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลือกหุ้นและหุ้น

แผนการซื้อหุ้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของ GAAP ที่จะประเมินภายใต้การประเมินมูลค่า โมเดล, รวมถึงรุ่น Black-Scholes ที่ใช้โดย Rovi Corporation ฝ่ายบริหารไม่รวมค่า

ใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสดที่บันทึกในหนี้แปลงสภาพตาม ASC 470-20 การปรับมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและการกลับรายการภาษีที่ไม่ต่อเนื่อง

รวมถึงเงินสำรองเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่ใช่ ถือเป็น “ต้นทุนหลัก” หรือมีความหมายเมื่อผู้บริหารประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารจัดประเภทผล

ประโยชน์ของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดปัจจุบันจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นดอกเบี้ยจ่าย เพื่อให้ดอกเบี้ยจ่ายสะท้อนถึงอัตราสวอปที่บริษัทจ่ายให้ เนื่องจากตราสารเหล่านี้ถูกแปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายจากคงที่ไปเป็นลอยตัว เกี่ยวกับหนี้ที่แปลงสภาพได้ ผู้บริหารรวมถึงประโยชน์ของตัวเลือกการเรียกหนี้แปลงสภาพ

ฝ่ายบริหารใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma เหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านงบประมาณ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารติดตามประสิทธิภาพจริงที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางการเงิน การแสดงข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุง Pro Forma ให้

กับนักลงทุน นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแบบ GAAP ยังอาจช่วยนักลงทุนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งอาจใช้มาตรการทางการเงินที่คล้ายคลึงกันเพื่อเสริมข้อมูลทางการเงิน GAAP ของพวกเขา

ฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าการใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma นั้นมีข้อจำกัด รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าควรแยกค่าธรรมเนียมประเภทใดออกจาก

ข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma เนื่องจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่คล้ายกับ Rovi Corporation อาจคำนวณมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่แตกต่างจากที่บริษัท

คำนวณการวัด Adjusted Pro Forma มาตรการ Adjusted Pro Forma เหล่านี้อาจมีประโยชน์จำกัดในการเปรียบเทียบบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการให้ข้อมูลทางการเงินที่

ปรับปรุงแล้วใน Pro Forma นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแบบ GAAP จะอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma แก่ชุมชนการลงทุน ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นข้อมูลเสริมที่สำคัญสำหรับข้อมูลทางการเงินของ GAAP เพื่อให้นักลงทุนสามารถ

ประเมินผลการดำเนินงานหลักของบริษัทได้ในลักษณะเดียวกับที่ฝ่ายจัดการทำ การกระทบยอดระหว่างผลการดำเนินงาน Pro forma และ Adjusted Pro Forma มีอยู่ในตารางด้านล่าง

Rovi Corporation จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถโทรไปที่ 877-941-2333 (หรือต่างประเทศ +1 480-629-9723) และอ้างอิงการโทร Rovi

การประชุมทางโทรศัพท์ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บที่www.rovicorp.comในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก เว็บคาสต์เสียงแบบออนดีมานด์ของการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายได้จะพร้อมใช้งานทันทีที่ทำได้หลังจากสิ้นสุดการถ่ายทอดสดทางเว็บ

การประชุมทางโทรศัพท์ย้อนหลังจะมีให้บริการจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2010 และสามารถเข้าถึงได้โดยโทร 800-406-7325 (หรือ +1 303-590-3030 ระหว่างประเทศ) และป้อนรหัส

ผ่าน 4280079# การเล่นซ้ำของการออกอากาศทางเว็บแบบเสียงจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ Rovi Corporation ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังจากการถ่ายทอดสดทางเว็บสิ้นสุดลง และจะยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของ Rovi Corporation จนกว่าจะมีการแจ้งรายได้ประจำไตรมาสครั้งถัดไป

Rovi Corporation มุ่งเน้นที่จะปฏิวัติวงการความบันเทิงดิจิทัลด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นพบความบันเทิงใหม่ๆ จากแหล่งและสถานที่ตั้งมากมาย บริษัทยังให้

บริการโซลูชั่นการค้นหาความบันเทิงที่ครอบคลุมสำหรับโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง และภาพถ่ายแก่ลูกค้าในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เคเบิลและดาวเทียม ความบันเทิงและ

การจัดจำหน่ายออนไลน์ โซลูชั่นเหล่านี้เสริมด้วยคอลเลกชันข้อมูลความบันเทิงชั้นนำ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี และช่วยให้พวกเขาสามารถค้นพบและจัดการความบันเทิงในรูปแบบที่สนุกสนาน

Rovi Corporation ถือครองสิทธิบัตรและคำขอรับสิทธิบัตรที่ออกหรือรอดำเนินการมากกว่า 4,400 รายการทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย และมี

สำนักงานหลายแห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น ฮ่องกง ลักเซมเบิร์ก และสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rovi Corporation ได้ที่www.rovicorp.comครับ

ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ รวมทั้งข้อความอ้างอิงของนาย Amoroso และ Mr. Budge ซึ่งไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความที่ใช้คำว่า “จะ” “เชื่อ” “คาด

การณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง” , ” “ตั้งใจ” หรือ “มองไปยังอนาคต” หรือคำที่คล้ายกันที่อธิบายแผน วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในอนาคตของบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท เป็น

“ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ Safe-Harbor ของภาคเอกชน กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ พ.ศ. 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมาณการของบริษัทเกี่ยวกับรายได้และรายได้ในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และโอกาสในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือการขยายลูกค้า

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์

ในอดีต และ/หรือจากผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว . ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงความสามารถของบริษัทในการดำเนินการ

ตามแผนกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้าและการยอมรับของอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีและโซลูชั่นแบบบูรณาการของบริษัท ปัจจัยดังกล่าวมีการระบุเพิ่มเติมในรายงานประจำไตรมาสของ

บริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว (ดูได้ที่www.sec.gov).

บริษัทไม่มีภาระผูกพัน ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข่าวเผยแพร่นี้

SHELL KNOB, MO—(Marketwire – 6 พฤษภาคม 2010) – ทิ้งบลูส์ฤดูหนาวของคุณไว้เบื้องหลังสำหรับพื้นที่เปิดโล่งที่ยอดเยี่ยมและท้องฟ้าฤดูร้อนที่ไร้เมฆของ Stonewater Cove

Resort and Club ท่ามกลางน้ำทะเลใสลึกของ Table Rock Lake และเกือบ 500 เอเคอร์ของถิ่นทุรกันดารที่มีป่าหนาแน่นในใจกลางป่าสงวนแห่งชาติ Mark Twain ที่งดงาม รีสอร์ทแนวผจญภัยที่สวยงามแห่งนี้ให้คำมั่นว่าจะมีกิจกรรมในเขตทุรกันดารอันน่าทึ่งและความสง่างามอันประณีตในตอนท้ายของทุกวันเต็ม

Stonewater Cove Resort and Club – รีสอร์ทหรูใน Table Rock Lake ที่รายล้อมไปด้วยประติมากรรมที่สวยงามของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ เสนอสถานที่พักผ่อนตามกิจกรรมที่ผสม

ผสานความต้องการของนักเดินทางที่ชาญฉลาดสำหรับที่พักอันประณีตกับความต้องการของผู้รักธรรมชาติ สำรวจสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส่วนตัวโดยไม่มีเพื่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งนักเดินทางคนเดียวและครอบครัว Stonewater Cove Resort and Club นำเสนอการผจญภัยสำหรับทุกคน กิจกรรมแนะนำพร้อมลายเซ็นประกอบด้วย:

ไม่ว่าคุณจะเลือกสำรวจป่าของ Stonewater Cove Resort and Club ด้วยวิธีใด ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือเร็วลง Table Rock Lake หรือการเดินป่าแบบครุ่นคิดภายใต้ร่มเงาของต้นไม้สูงตระหง่าน รีสอร์ตหรูในมิสซูรีแห่งนี้มอบสิ่งดีๆ ที่ไม่มีใครเทียบ โชคลาภและความโชคดีให้กับนักเดินทางที่เดินทางด้วยความกระหายการผจญภัยอย่างไม่มีที่ติ

สิ้นสุดวันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานในกลางแจ้งที่ Stonewater Cove Resort and Club นำเสนอยามเย็นอันเงียบสงบของกิจกรรมยามว่าง – เกมกระดาน การสนทนาข้างกองไฟ และ

ค็อกเทลหลังอาหารค่ำที่ The Lounge – ก่อนที่แขกจะออกไปพักผ่อน ห้องพักหรือห้องสวีทที่ออกแบบไม่ซ้ำกันทั้ง 18 ห้องของรีสอร์ท แต่ละห้องรวมความงามของพื้นเมืองไว้ในพื้นที่กว้าง

ขวางและเงียบสงบที่ประดับประดาด้วยฝ้าเพดาน พื้นไม้สีเข้มที่สวยงาม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ระแนงสั่งทำพิเศษ จากความสะดวกสบายของห้องพักหรือห้องสวีท แขกจะได้เพลิดเพลินกับวิวของอ่าวผ่านแนวชายฝั่งที่เป็นป่า ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยทางเดินที่สวยงามผ่านทางเดินสั้นๆ และสวนที่มีน้ำเรียงรายตลอดจนความเป็นส่วนตัว ความเงียบ และเวลาสำหรับการไตร่ตรอง

ซานดิเอโก – (มาร์เก็ต – 6 พฤษภาคม 2010) – จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรด้านบนในแคลิฟอร์เนียBarona ครีกกอล์ฟคลับที่Barona รีสอร์ทแอนด์คาสิโนได้รับเลือกเป็นสถานที่โฮสต์ซานดิเอโกสำหรับสหรัฐอเมริกาสมาคมกอล์ฟ ( USGA) 2010 US Open การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2010

วันถัดจากรอบคัดเลือก US Open บาโรน่าครีกจะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟในท้องถิ่นได้เล่นหลักสูตรจากตำแหน่งพินที่ท้าทายเดียวกันกับที่มืออาชีพต้องเผชิญในรอบคัดเลือก โอกาสในการเล่นกอล์ฟที่ไม่เหมือนใครนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม

Don King กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการกอล์ฟของ Barona Creek Golf Club กล่าวว่า “นี่จะเป็นโอกาสที่สนุกสนานสำหรับนักกอล์ฟในท้องถิ่นที่จะเล่น Barona Creek และสัมผัสประสบการณ์รอบคัดเลือก US Open” “การตั้งค่าหลักสูตรทั้งหมดสำหรับ Open จะมอบระดับการเล่นที่น่าจดจำและมีความต้องการสำหรับทุกระดับ”

ค่าธรรมเนียมสีเขียวสำหรับกิจกรรมหมุดพิเศษของ US Open คือ 120 ดอลลาร์ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 160 ดอลลาร์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ อัตราทไวไลท์หลังเวลา 11:00 น. คือ 80 ดอลลาร์ในวันจันทร์-ศุกร์ และ 100 ดอลลาร์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การเข้าร่วม US Open Qualifier เป็นรายการแรกในชุดกิจกรรมที่นำไปสู่ ​​US Open 2010 ที่Pebble Beach ซึ่งกำหนดไว้สำหรับ 14-20 มิถุนายน ในปีนี้ การคัดเลือกในท้องถิ่นจะจัด

ขึ้นที่สถานที่ประมาณ 40 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะมีนักกอล์ฟหลายพันคนเข้าร่วม จะมีผู้เล่น 90 คนในรอบคัดเลือกที่ Barona Creek โดยมีสามอันดับแรกและสองทางเลือกที่จะ

ก้าวไปสู่ระดับถัดไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหมวดจะเข้าร่วมในสนามสุดท้ายของนักกอล์ฟ 156 คนสำหรับ US Open พร้อมกับนักกอล์ฟทุกคนที่ได้รับการยกเว้นจากการคัดเลือกใด ๆ รวมถึงชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกอล์ฟ

ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมชิงแชมป์อันทรงเกียรติมากมายที่จัดขึ้นที่ Barona Creek รวมถึง Nationwide Tour Championship, Southern California PGA Section Professional Championship, Barona Collegiate Cup และ LPGA Futures Tour

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Barona Creek Golf Club ได้รับการเสนอชื่อเป็นอันดับที่สี่ในรายการ “Best of California Course” ของนิตยสารGolfweekรองเพียง Pebble Beach, Spyglass

Hill และ Pasatiempo สิ่งพิมพ์ดังกล่าวยังระบุว่า Barona Creek เป็นหลักสูตรรีสอร์ทที่ดีที่สุดอันดับสามในแคลิฟอร์เนีย อันดับ 25 ของรายชื่ออสังหาริมทรัพย์รีสอร์ททั่วประเทศ และอันดับที่ห้าในรายการหลักสูตรคาสิโน

Barona Creek เป็นสนามกอล์ฟขนาด 7,448 หลา พาร์ 72 ที่มีบังเกอร์หลายนิ้วมากกว่า 114 แห่ง รวมถึงทะเลสาบและสระน้ำหลายแห่งที่เชื่อมต่อกับลำธารที่ไหลตามธรรมชาติของพื้นที่ หลักสูตรนี้มีชุดทีออฟหลายชุดเพื่อรองรับผู้เล่นทุกระดับความสามารถ มีต้นโอ๊กพื้นเมืองที่โตเต็มที่มากกว่า 170 ต้นที่ปลูกถ่ายจากภูมิภาคอื่น ๆ ของเขตสงวน Barona Indian

หลักสูตรนี้ยังได้รับการยอมรับสำหรับความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) และงาน Earthworks ซานดิเอโก การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

และบำบัดน้ำเสียของ Barona ช่วยให้ Tribe สามารถบันทึกและนำน้ำที่ไหลบ่ามาใช้ซ้ำเกือบทุกหยดที่ Barona Resort & Casino และ Barona Creek Golf Club ปัจจุบันที่พักใช้

น้ำ 100% ในการทดน้ำในสนามกอล์ฟและภูมิทัศน์โดยรอบ หลักสูตรนี้ยังได้รับรางวัล Bronze Signature Sanctuary Certification จาก Audubon International อันทรงเกียรติสำหรับการอนุรักษ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความพยายามในการจัดการที่ดิน

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Barona Resort & Casino ได้รับรางวัล JD Power and Associates Award สำหรับ “ความพึงพอใจสูงสุดในประสบการณ์การเล่นเกมคาสิโนอินเดียตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย” ใน JD Power and Associates Southern California Indian การศึกษาความพึงพอใจในการเล่นเกมคาสิโน

บาโรน่ารีสอร์ทแอนด์คาสิโนผสมผสานรีสอร์ทชั้นนำของซานดิเอโกเข้ากับความตื่นเต้นในการเล่นเกมของลาสเวกัส บาโรน่าเป็นรีสอร์ทปลายทางชั้นนำของซานดิเอโก มีห้องพักและห้องสวีท

400 ห้อง ทุกห้องมีทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาบาโรนา ร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมากมาย สปา AmBience Day Spa ศูนย์จัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ และการแข่งขันชิงแชมป์ 18 หลุม Barona ครีกกอล์ฟคลับจัดอยู่ในอันดับ 3 RDแน่นอนรีสอร์ทที่ดีที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยGolfweekนิตยสาร

Barona Resort & Casino ได้รับคะแนนเป็นตัวเลขสูงสุดใน JD Power and Associates 2008-2009 Indian Gaming Casino Studies SM-Southern California Region

ที่เป็นกรรมสิทธิ์ การศึกษาในปี 2552 ซึ่งสำรวจเฉพาะคาสิโนที่มีเครื่องสล็อตอย่างน้อย 1,000 เครื่อง อิงจากการตอบสนอง 4,452 จากผู้เล่นเกมที่เข้าเยี่ยมชมคาสิโนอินเดียใน

แคลิฟอร์เนียตอนใต้ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 ผลการศึกษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้บริโภค สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เยี่ยมชม jdpower.com สำหรับการจองและข้อมูลต่างๆ ของ Barona Resort & Casino โปรดไปที่www.barona.comหรือโทรฟรี 888-7-BARONA (722-7662)

MCLEAN, Va., May 7, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Iridium Communications Inc. (Nasdaq:IRDM) ประกาศว่าตัวรับส่งสัญญาณข้อมูลดาวเทียมแบบใหม่ที่ปฏิวัติวงการ

พร้อมสำหรับตลาดก่อนกำหนดหนึ่งเดือน และบริษัทกำลังรับคำสั่งซื้อ ตัวรับส่งสัญญาณ Iridium 9602™ short burst data (SBD) มีต้นทุนที่ต่ำกว่า เล็กกว่า และเบากว่าตัวรับส่ง

สัญญาณ Iridium 9601™ รุ่นก่อนหน้าของบริษัท ฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ของบริษัทกำลังขับเคลื่อนการออกแบบโซลูชันการสื่อสารข้อมูล Machine-to-Machine (M2M) ทั่วโลกโดยพันธมิตรด้านการพัฒนาอิริเดียมในวงกว้างขึ้นเพื่อให้บริการในตลาดที่กว้างขึ้น

จุดสุดยอดของการร่วมมือ R&D สองปีระหว่าง Iridium และพันธมิตรด้านเทคนิค อุปกรณ์สองทาง Iridium 9602 ได้รับการออกแบบให้ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์และระบบที่พัฒนาโดยพันธมิตร

ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและตรวจสอบทรัพย์สิน M2M ระยะไกลได้ โดยให้บริการสื่อสารที่สำคัญแบบเรียลไทม์และเชื่อถือได้เช่นเดียวกับที่ Iridium ให้บริการตั้งแต่เริ่มให้บริการ SBD และบริษัทวางแผนที่จะให้บริการผ่านกลุ่มดาวเทียม Iridium NEXT รุ่นต่อไป

Joel Thompson รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของ Iridium กล่าวว่า “Iridium 9602 ตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารที่มีเพียง Iridium เท่านั้นที่สามารถส่งมอบได้

ซึ่งครอบคลุมทั่วโลกอย่างแท้จริง และกำลังเปลี่ยนแปลงเกมในแง่ของขนาด ราคา และความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบสองทาง” “อิริเดียม 9602 ยังให้ความยืดหยุ่นแก่พันธมิตรของเราในการให้บริการตลาดใหม่ที่ต้องการตัวรับส่งสัญญาณที่เล็กกว่า เบากว่า ซึ่งรวมเข้ากับเทคโนโลยีของพวกเขาได้ง่ายกว่า และมีราคาที่ย่อมเยากว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง”

“จำนวนอุปกรณ์บริการดาวเทียมเคลื่อนที่ (MSS) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าระหว่างตอนนี้จนถึงสิ้นปี 2556 ด้วยการเติบโตนี้และด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ Iridium ตลาด M2M จึงเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับอิริเดียม” ทิมฟาร์ราร์กล่าว , กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มเอฟ แอสโซซิเอทส์

พันธมิตร Iridium มากกว่า 90 รายได้ทดสอบ Iridium 9602 เพื่อรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ แอปพลิเคชันที่ใช้ Iridium 9602 ที่วางแผนไว้นั้นรวมถึงการวัดและส่งข้อมูลทางไกลจาก

เซ็นเซอร์แบบไม่ต้องใส่ข้อมูล การจัดการกองเรือ การขนส่งขององค์กรและการมองเห็นห่วงโซ่อุปทาน การติดตามทหารและยานพาหนะทางทหาร และการนำทางสองทางส่วนบุคคลและการทำแผนที่

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ล้วนๆ อาจเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี

2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความเกี่ยวกับ Iridium NEXT ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ สามารถระบุได้ด้วยคำว่า “คาดการณ์” “อาจ” “สามารถ” “เชื่อ

ว่า” “คาดหวัง” “โครงการ” “ตั้งใจ” “น่าจะ” “จะ” “จะเป็น” ” และสำนวนอื่นๆ ที่เป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้เหตุการณ์ แนวโน้ม หรือแนวโน้มในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วง

หน้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ Iridium แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์

ในอนาคต ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

การพัฒนาและความพร้อมของการจัดหาเงินทุนสำหรับ Iridium NEXT และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถของเราในการสร้างเงินสดภายในตลอดจนสภาวะอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจทั่วไป และการแข่งขัน กฎหมาย และภาครัฐ และปัจจัยทางเทคโนโลยี ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้แก่ ปัจจัยที่ระบุไว้ภายใต้คำบรรยาย “ปัจจัยเสี่ยง” ในแบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ยื่นต่อหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการแลก

เปลี่ยนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ไม่มีการรับประกันว่าความคาดหวังของอิริเดียมจะเป็นจริง หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือหากสมมติฐานพื้นฐานของอิริเดียม

พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดไว้ ประมาณการ หรือที่คาดการณ์ไว้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของ Iridium กล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และ Iridium ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

อิริเดียม คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์ ( www.iridium.com) เป็นบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมเคลื่อนที่ (MSS) แห่งเดียวที่ให้บริการครอบคลุมทั่วโลก กลุ่มดาวอิริเดียมของดาวเทียมเชื่อมขวางที่

โคจรรอบโลกต่ำ (LEO) ให้บริการเสียงและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ให้บริการโดยเครือข่ายการสื่อสารภาคพื้นดิน อิริเดียมให้บริการตลาดการค้าผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก

และให้บริการแก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ลูกค้าของบริษัทเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการเดินเรือ การบิน

รัฐบาล/การป้องกัน ความปลอดภัยสาธารณะ สาธารณูปโภค น้ำมัน/ก๊าซ เหมืองแร่ ป่าไม้ เครื่องจักรกลหนัก และการขนส่ง อิริเดียมได้เปิดตัวโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับกลุ่มดาวบริวารรุ่นต่อไป Iridium NEXT บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่แมคลีน รัฐเวอร์จิเนีย

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 7 พฤษภาคม 2010) – Aristocrat Technologies บริษัทเทคโนโลยีเกมชั้นนำประกาศในวันนี้ว่า หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทางบริษัทได้เลือก Moss Gaming Inc. เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวิดีโอ Illinois ที่กำลังจะมีขึ้น ตลาดเกมมิ่งเทอร์มินัล

ภายใต้ข้อตกลง Moss จะโปรโมตเกมของ Aristocrat ให้กับผู้ให้บริการในตลาด Illinois Video Gaming Terminal และจะจัดจำหน่ายตู้ยอดนิยมของ Aristocrat สามตู้ ได้แก่ MAV 500™, Crown Slant™ และ VIRIDIAN® 19″

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 รัฐอิลลินอยส์ได้รับรองการใช้ Video Gaming Terminals (VGT’s) ในสถานที่จำหน่ายสุราที่ได้รับอนุญาต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการ

เล่นเกมวิดีโอ VGT อาจขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหรือโดยตรงจากผู้ผลิต ขุนนางเลือก Moss เนื่องจากประสบการณ์ด้านการจัดจำหน่ายและการบริการของบริษัท และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

Seamus McGill ซีโอโอของชนชั้นสูงกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Moss ตลาดกลางในรัฐอิลลินอยส์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคณิตศาสตร์เกมที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

คุณลักษณะการเล่นเกม และประสบการณ์ของขุนนางในตลาดที่มีการควบคุมที่คล้ายกันทั่วโลก เราต้องการทำงานร่วมกับ ผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราไปยังรัฐอิลลินอยส์ และเราเชื่อว่าเราได้พบสิ่งนั้นในมอสส์”

Terry Moss ประธาน Moss Gaming กล่าวว่า “เราเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มุ่งเน้นและก้าวร้าว และรู้ว่าผู้ประกอบการในรัฐอิลลินอยส์กำลังมองหาอะไรเมื่อลงทุนด้วยเงินที่หามาอย่างยากลำบาก

เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้สูงในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ ผู้ดีได้พิสูจน์แล้ว คุณภาพและประสิทธิภาพของเกมในมิดเวสต์โดยจับตลาดเกมวิดีโอในคาสิโนมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาให้บริการเกมคุณภาพที่ผู้เล่นเพลิดเพลินและกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า”

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา Moss ได้รับชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ บริการ และความเร็วในการออกสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ความบันเทิงแบบหยอดเหรียญที่หลากหลายทั่วมิดเวสต์

ปัจจุบัน Moss ดำเนินงานทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา โดยมีสำนักงานอยู่ที่ Des Moines, Kansas City, Minneapolis และปัจจุบันคือเมืองชิคาโก พวกเขาเพิ่งซื้อโรงงานขนาด 21,300

ตารางฟุตในเมืองวูดเดล รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนนี้ พวกเขากำลังเตรียมโรงงานแห่งอื่นในอิลลินอยส์ตอนใต้ซึ่งจะเปิดให้บริการในปลายปีนี้ มอสยังได้คัดเลือกทีมพนักงานที่มีประสบการณ์สูงเพื่อดำเนินการปฏิบัติการในรัฐอิลลินอยส์

Aristocrat Technologies Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Aristocrat Leisure Limited (ASX: ทั้งหมด) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมชั้นนำระดับโลก บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วย

งานกำกับดูแลกว่าสองร้อยแห่ง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีจำหน่ายในกว่าเก้าสิบประเทศทั่วโลก Aristocrat นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทอร์มินัลวิดีโอแบบโต้ตอบ และระบบการจัดการคาสิโน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.aristocratgaming.com

เมาน์เท่นวิว แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 7 พฤษภาคม 2010) – Linley Group แหล่งข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการวิเคราะห์เทคโนโลยีอิสระของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเครือข่าย การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือและไร้สาย ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ In-Stat เพื่อรับรายงานไมโครโปรเซสเซอร์จดหมายข่าวชั้นนำสำหรับเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ข้อตกลงขยายบริการที่นำเสนอโดย The Linley Group และเพิ่มนักวิเคราะห์โปรเซสเซอร์ที่เคารพนับถือสองคนคือ Jim Turley และ Tom Halfhill ให้กับทีมวิจัย เงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย

รายงานไมโครโปรเซสเซอร์และกลุ่ม Linley มีประวัติอันยาวนานในการให้บริการการวิเคราะห์ที่เน้นเทคโนโลยีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของพวกเขา Linley Group จะรับผิดชอบทันทีสำหรับบทความออนไลน์รายสัปดาห์ของรายงานไมโครโปรเซสเซอร์และจดหมายข่าวสำหรับสมาชิกรายเดือน ซึ่งตั้งใจที่จะดำเนินการต่อโดยไม่หยุดชะงัก

Linley Gwennap ประธานและนักวิเคราะห์หลักของ The Linley Group จะดูแลรายงานไมโครโปรเซสเซอร์ในฐานะผู้จัดพิมพ์และผู้อำนวยการกองบรรณาธิการ โดยจะชดใช้บทบาทที่เขา

แสดงเมื่อสิ่งพิมพ์ได้รับรางวัล Computer Press Awards สี่รางวัลสำหรับจดหมายข่าวอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม “การนำสิ่งพิมพ์เข้าสู่ The Linley Group ทำให้เราสามารถใช้ความ

เชี่ยวชาญในเชิงลึกของเราในกลุ่มอุปกรณ์ฝังตัว เครือข่าย ผู้บริโภค และมือถือ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความคมชัดของความครอบคลุม” เกวนแนปกล่าว “เนื่องจากโปรเซสเซอร์ผสานรวมฟังก์ชันต่างๆ ของระบบมากขึ้น และกลายเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะมากขึ้น การมองข้าม CPU จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอการวิเคราะห์คุณภาพสูง”

จิม เทอร์ลีย์ นักวิเคราะห์และบรรณาธิการในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจะเข้าร่วมงานตีพิมพ์ในตำแหน่งหัวหน้าบรรณาธิการ นอกจากทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการที่ผ่านมาของรายงานไมโคร

โปรเซสเซอร์แล้ว Turley ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทโปรเซสเซอร์ในด้านการจัดการองค์กรและวิศวกรรม เป็นเจ้าภาพการประชุมอุตสาหกรรมหลายครั้ง ประพันธ์หนังสือหลายเล่ม และดำรงตำแหน่งหัวหน้าบรรณาธิการของนิตยสารEmbedded Systems Design

“ผมตั้งตารอที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเนื้อหาของรายงาน และทำงานร่วมกับทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์” Jim Turley หัวหน้าบรรณาธิการของรายงานไมโครโปรเซสเซอร์กล่าว “ร่วมกัน เราสามารถให้การวิจัยเชิงลึกและบทความที่สมาชิกของเราต้องการเพื่อระบุแนวโน้มเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ”

ทอม ฮาล์ฟฮิลล์ บรรณาธิการอาวุโสและนักวิเคราะห์ของสื่อสิ่งพิมพ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการของรายงานมาเกือบ 10 ปีแล้ว Halfhill เป็นผู้มีอำนาจที่เคารพนับถือในด้านโปรเซสเซอร์ การประมวลผล และซอฟต์แวร์ ได้ครอบคลุมเทคโนโลยีสำหรับสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงByte Magazine, Maximum PC, Compute! และนิตยสารGame Players

ทีมนักวิเคราะห์เทคโนโลยีของ Linley Group รวมถึง Jag Bolaria, Joe Byrne และ Bob Wheeler จะมีส่วนร่วมในรายงานนี้ด้วย การแตะทีมนักวิเคราะห์ที่ใหญ่ขึ้นจะทำให้เนื้อหาในจดหมายข่าวกว้างขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สมาชิกยังคงสามารถเข้าถึงแปดปีของการเก็บถาวรไมโครรายงานบทความและการปรับปรุงรายสัปดาห์ที่www.MPRonline.com สอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิกสามารถส่งไปยังmpr@linleygroup.com

Linley Group เป็นแหล่งชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการวิเคราะห์เทคโนโลยีอิสระของเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเครือข่าย การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือและไร้สาย บริษัทให้บริการที่ปรึกษา

เชิงกลยุทธ์ รายงานการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าโหล และกิจกรรม Linley Tech ที่เน้นหัวข้อเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข่าวอุตสาหกรรมล่าสุด โปรดสมัครรับจดหมายข่าวฟรีของบริษัท “Linley Wire” และ “Linley on Mobile”

รายงานไมโครโปรเซสเซอร์เป็นสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกโดย Michael Slater ในปี 2530 รายงานไมโครโปรเซสเซอร์ได้รับการสนับสนุนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น และทุ่มเทเพื่อให้การวิเคราะห์ที่เป็นกลาง เชิงลึก และที่สำคัญของการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูงใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 7 พฤษภาคม 2010) – ในปีนี้ นิตยสาร Gaming & Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการจัดการหลักสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรมเกมและการบริการ ได้ประกาศรางวัลประจำปีครั้งที่สองจากภายในชุมชน G&L นั่นคือ G&L Technology Impact รางวัล.

รางวัล G&L Technology Impact Award จะมอบให้กับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่คณะกรรมการที่ปรึกษาของชุมชน G&L และเพื่อนร่วมงานที่โต๊ะกลม รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับผลกระ

ทบในอุตสาหกรรมจริงผ่านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่มีความสามารถในการเพิ่มรายได้และหรือลดต้นทุนในลักษณะที่สำคัญที่สุด ตัวอย่างอาจรวมถึงเทคโนโลยีในรูปแบบของเกมหรือโปรโมชั่

นที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นซึ่งดึงดูดลูกค้าและหรือแขกผ่านประตู หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้กระบวนการที่มีราคาแพงโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการที่ปรึกษาของชุมชน G&L

และเพื่อนร่วมงานโต๊ะกลมประกอบด้วยซีไอโอ ซีอีโอ และซีเอฟโอของธุรกิจเกมและการบริการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นนำในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิดเชิงกลยุทธ์ในอเมริกาเหนือ

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลที่งาน 2010 G&L Roundtable ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2010 ผู้รับรางวัลจะได้รับอนุญาตให้แสดงโลโก้รางวัลอย่างเป็นทางการ และจะได้รับโอกาสในการพูด

คุยกับผู้บริหารโต๊ะกลมของ G&L ที่ฟอรัม G&L Roundtable ส่วนตัวและนำเสนอใน นิตยสาร Gaming & Leisure ฉบับฤดูหนาว นอกจากผู้ชนะที่จะได้รับรางวัลแพลตตินัมแล้ว G&L ยังจะยกย่องทั้งผู้ชนะระดับโกลด์และบรอนซ์ที่โต๊ะกลมของ G&L ด้วยสิทธิ์และสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกัน

“แนวคิดในการเสนอรางวัล G&L Technology Impact Award ถือกำเนิดจากการอภิปราย G&L Roundtable 2009 ในหมู่ผู้บริหารว่าความจำเป็นในการเพิ่มรายได้และ/หรือการลดค่าใช้

จ่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คณะกรรมการกำลังมองหา สำหรับเทคโนโลยีที่ให้ผลลัพธ์ที่วัดผลและได้รับการพิสูจน์แล้วในการเพิ่มราย

ได้และหรือลดต้นทุน ดูเหมือนว่าเหมาะสมที่จะยกระดับการสนทนานี้ไปอีกระดับด้วยการยกย่องผู้ให้บริการที่เป็นตัวอย่างที่แท้จริงและพิสูจน์ได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่วัดผลได้ในพื้นที่ที่สำคัญนี้ภายใน

อุตสาหกรรมที่รวมกัน แน่นอน ความสำคัญของรางวัลคือความจริงที่ว่าผู้นำในอุตสาหกรรมเกมและการบริการที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา G&L จะเลือกผู้รับ เรา’รู้สึกตื่นเต้น

ที่จะมอบรางวัลนี้และยินดีอย่างต่อเนื่องที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมที่น่าทึ่งภายในชุมชน G&L” Jeannie Caruso ผู้จัดพิมพ์นิตยสาร G&L และโฮสต์ของ G&L Roundtable กล่าว

G&L Roundtable เป็นฟอรัมส่วนตัวแบบ peer-to-peer สำหรับ CIO, CFO, COO และซีอีโอในอเมริกาเหนือที่จัดขึ้นทุกปี ในปีนี้การประชุมโต๊ะกลมจะจัดขึ้น 14 พฤศจิกายนวันและ 15

วัน 2010 ที่ Encore และวิลเลียมรีสอร์ทแพ็กเก็ตการเสนอชื่อต้องเสร็จสิ้นและได้รับภายใน 9.00 น. PDT 20 กันยายน 2010 คำแนะนำในการส่งสามารถพบได้ในแพ็คเก็ตการเสนอชื่อ